Εκπαιδευτικά Προγράμματα


Junior

Η κατηγορία Junior ενδείκνυται για ηλικίες από Α Δημοτικού μέχρι και Γ Δημοτικού.

-Junior Robotics-

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics». Το Junior Robotics έχει ως στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην ρομποτική και τον προγραμματισμό μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Ηλικίες: Α’ και Β’ Δημοτικού

-Junior Mechanics-

Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic). Γι αυτόν τον λόγο, στόχος του Junior Mechanics αποτελεί η βιωματική εισαγωγή των μαθητών στην επιστήμη της μηχανικής.
Ηλικίες: Α’ και Β’ Δημοτικού

-Junior Coding-

Στο Junior Coding οι μαθητές αναπτύσσουν τις προγραμματιστικές τους ικανότητες και εισάγονται σε πιο σύνθετες έννοιες όπως οι μεταβλητές αξιοποιώντας διδακτικές μεθόδους όπως problem-based & project-based learning.
Ηλικίες: Α’ και Β’ Δημοτικού

-Junior Advanced-

Έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια από τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς κύκλους, στο Junior Advanced οι μαθητές, μέσω καθοδηγούμενης διερεύνησης, πειραματίζονται στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch (M.I.T.) παρέα με τον εικονικό ήρωα “Κίμων ο Επιστήμων”.
Ηλικίες: Α’ και Β’ Δημοτικού