Ακαδημία Ρομποτικής

Ως Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρουμε προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές από Α Δημοτικού μέχρι Γ Λυκείου. Tα παιδιά μπαίνουν στον κόσμο των θετικών επιστημών, ενώ ψυχαγωγούνται λαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά εφόδια για το μέλλον.

Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά

Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική ;

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν, αν επιθυμούν να είναι «παρόντες» σε ένα σύγχρονο κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται. Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic), ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις της , με χαρακτήρα διεπιστημονικό, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως είναι η Mηχανική, η Hλεκτρονική, ο Aυτόματος Έλεγχος, κι ακόμα οι επιστήμες των Υπολογιστών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, και της Αρχιτεκτονικής (STEAM). 

Τι προσφέρει η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ;

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τα τελευταία χρονιά μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Δημιουργεί, λοιπόν, για ακόμη μια χρονιά το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Δεξιότητες Ευρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους μαθητές της στα παρακάτω:

● Να μετατρέψουν την μάθηση σε διασκέδαση, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.

● Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις κατασκευαστικές δεξιότητες τους.

● Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας.

● Να αναπτύξουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως: συνεργασία, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνία και προσαρμοστικότητα.

● Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης.

● Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας.

● Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση θέτοντας και κατακτώντας στόχους.

Δομή, περιεχόμενο και διάρκεια μαθημάτων

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο περιέχει επεξεργαστή (εγκέφαλο), αισθητήρες (αισθήσεις), κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την κατασκευή τους (ρομπότ) σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές, ώστε να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι τα :

  • Lego Education WeDo 1 και 2 για τις ηλικίες 6-8
  • Lego Spike για παιδιά έως 10 ετών
  • Lego Mindstorms EV3 έως 16 ετών

Αξίζει να τονισθεί ότι η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσαρμόζει τα μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε ειδικά σχεδιασμένο, βάσει ερευνητικών μελετών της ευρύτερης επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο αποτελείται από τα εξής στάδια:

Α’ στάδιο: Αφόρμηση, διερεύνηση προϋπάρχουσων γνώσεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση. Διεξαγωγή συζήτησης στην ολομέλεια σχετικά με το βάρος και τον τρόπο μέτρησης αυτού με αφορμή παρουσίαση και με κατάλληλες ερωτήσεις.

Β’ στάδιο: Αφόρμηση, διερεύνηση προϋπάρχουσων γνώσεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, συναρμολόγηση μέρους της κατασκευής. Πρόβλεψη και εκτίμηση της λειτουργίας.

Γ’ στάδιο: Δραστηριότητα καθοδηγούμενης διερεύνησης με προγραμματισμό και κατασκευαστικές τροποποιήσεις, συνέχιση συναρμολόγησης, προγραμματισμός κατασκευής, παιχνίδι.

Δ’ στάδιο: Β’ φάση μεταγνωστικής διαδικασίας: σύγκριση και ερμηνεία. Παρουσίαση στην ολομέλεια. Αναστοχασμός και ερωτήσεις εμπέδωσης. Σύγκριση των αρχικών εκτιμήσεων με την πραγματική λειτουργία της κατασκευής. Παρουσίαση στην ολομέλεια. Απάντηση σε ερωτήσεις εμπέδωσης.

Ε’ στάδιο: Δραστηριότητα με τους γονείς. Παρουσίαση της θεματικής, της κατασκευής και της λειτουργίας της στους γονείς. Κοινό παιχνίδι.


Κόστος μαθημάτων 200€ / κύκλο σπουδών
Διάρκεια 12 2ωρα μαθήματα / κύκλο σπουδών
Ηλικίες6-16 ετών