Αίτηση Ξένων Γλωσσών

Σημειώνοντας το παραπάνω τετράγωνο δηλώνω ότι συμφωνώ ότι το Κέντρο «Computing Cert», Καραϊσκάκη 6, Μύρινα Λήμνου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα ή/και τα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου μου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ευαίσθητων δεδομένων που δηλώνω καθώς και τα σχετικά έγγραφα τα οποία προσκομίζω με σκοπό την παροχή σε μένα ή στο ανήλικο τέκνο μου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή/και υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και να τα υποβάλει οπουδήποτε τυχόν απαιτείται σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και τυχόν φωτογραφίες, ηχητικά ή βίντεο που θα παραχθούν κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών αυτών. Η παρούσα συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή για το μέλλον, με την αποστολή email στην διεύθυνση info@computingcert.gr Για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Computing Cert (lemnosedu.gr)