Προχωρημένες Δεξιότητες

proficiency

International Diploma in IT Skills Proficiency


Προηγμένη μάθηση …

Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.Η ορολογία Proficiency είναι συνώνυμη με την προηγμένη εκπαίδευση για όλα τα προσόντα και τα προγράμματα που έχουν επικυρωθεί από το Cambridge International Examinations.To International Diploma in IT Skills Proficiency Level αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.Το International Diploma in IT Skills Proficiency ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γνώσης των IT Skills.

Α/Α Εκπαιδευτική Ενότητα Λογισμικό
1 Υπηρεσίες Διαδικτύου (Κατασκευή Ιστοσελίδας) Expression Web 4
2 Επεξεργασία Κειμένου MS Word 7 2016
3 Υπολογιστικά Φύλλα MS Excel 2016
5 Παρουσιάσεις MS Powerpoint 2016
6 Βάσεις Δεδομένων MS Access 2016

Ενδιαφέρομαι !