Δακτυλογράφηση

typing

Fast Typing Project_


Τι είναι;

Η Computing Cert δημιούργησε ένα νέο ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης γρήγορης πληκτρολόγησης στην αγγλική ή και στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα διαρκεί 32 ώρες κατ ελάχιστον και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν μέσω ειδικού εύχρηστου , διαδραστικού λογισμικού στην εκμάθηση της γρήγορης πληκτρολόγησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 30 ώρες εξάσκησης είναι οι προτεινόμενες από το κέντρο μας, ωστόσο οι συμμετέχοντες έχουν την ευελιξία να κάνουν άπειρες ώρες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι 2 πρώτες ώρες του προγράμματος αποτελούν την εκπαίδευση των καταρτιζομένων πάνω στην χρήση της διαδραστικής εφαρμογής .

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε:
Εργοδότες οι οποίοι θέλουν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ή και τους εαυτούς τους ώστε να αποκτήσουν μια δεξιότητα η οποία θα αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγική τους δυναμική
Φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι θέλουν να θωρακίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια δεξιότητα την οποία ζητά η αγορά εργασίας αλλά λίγοι εργαζόμενοι την διαθέτουν
Οποιονδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει δεξιότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν επικουρικά σε αντικείμενα εργασίας ή ψυχαγωγίας στα οποία ο ίδιος δραστηριοποιείται

Ποιος το πιστοποιεί;

Ο κάθε συμμετέχοντας στο πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε δίνοντας εξετάσεις στο εξεταστικό μας κέντρο στην Μύρινα (Καραϊσκάκη 4) όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι είναι έτοιμος. Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ο εξεταζόμενος αποκτά πιστοποιητικό από τον αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής Vellum Global Educational Services το οποίο και θα μπορεί επισήμως να προσκομίζει οπουδήποτε το επιθυμεί σχετικά με θέματα αναζήτησης εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες γύρω απο τον φορέα θα βρείτε στη διευθυνση: http://www.cambridge-vellum.gr/

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος συμμετοχής για την εκμάθηση και την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων είναι δωρεάν. Το μόνο κόστος για τον συμμετέχοντα είναι 100€ το οποίο και αποτελεί το κόστος των εξετάσεων και εξάσκησης και προκαταβάλλεται κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα. Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος, Διαμάντη Ελισάβετ στο τηλέφωνο 2254020141.


Ενδιαφέρομαι !