Βασικές Δεξιότητες

standard

Vellum Diploma in IT Skills Standard


Πιστοποιεί τις ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών.Το Vellum Diploma in IT Skills αποτελεί απαραίτητο προσόν για τους μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μια καλύτερη δουλειά. Το πρόγραμμα είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο, σε ένα δίκτυο 6000 σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία διενεργούν εξετάσεις. ΤοVellum Diploma in IT Skills l πιστοποιεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με δύο τρόπους: Ως δίπλωμα έξι ενοτήτων (Πλήρες δίπλωμα), δίπλωμα τριών ενοτήτων που είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ή μεμονωμένο πιστοποιητικό, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.

Α/Α Εκπαιδευτική Ενότητα Λογισμικό
1 Υπηρεσίες Διαδικτύου Internet Explorer & MS Outlook 2016
2 Επεξεργασία Κειμένου MS Word 7 2016
3 Υπολογιστικά Φύλλα MS Excel 2016
4 Χρήση Υπολογιστών & Διαχείριση Αρχείων Windows 7
5 Παρουσιάσεις MS Powerpoint 2016
6 Βάσεις Δεδομένων MS Access 2016

Ενδιαφέρομαι !