Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

photoshop

Certification in Graphic Design της Vellum.


Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό γνώσης των βασικών αρχών της Γραφιστικής και της Τυπογραφίας καθώς και των δεξιοτήτων χρήσης της κορυφαίας σχεδιαστικής  εφαρμογής του Adobe Photoshop. Η κτήση του διασφαλίζει ότι  κάτοχός τους είναι σε θέση να ψηφιοποιήσει, επεξεργαστεί και να διαχειριστεί ψηφιακές εικόνες για διαφορετικές  περιπτώσεις π.χ. διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, περιοδικά, κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται το Certification in Graphic Design της Vellum.

To Πιστοποιητικό ενδείκνυται για την στοχευμένη αξιολόγηση :

  • νεοεισερχομένων στον κλάδο της γραφιστικής
  • όσων ήδη ασχολούνται επαγγελματικά με την επεξεργασία εικόνας, τη σχεδίαση και παραγωγή εντύπων για παρουσιάσεις ή διαφημίσεις και επιθυμούν να πιστοποιήσουν της γνώσεις τους αναφορικά με τα δημοφιλέστερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
  • ανέργων, φοιτητών και αποφοίτων ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΙΕΚ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της γραφιστικής και
  • όσων ασχολούνται ερασιτεχνικά με την επεξεργασία εικόνας και θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις του

Ενδιαφέρομαι !