Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Junior

Για παιδιά Α’ έως Γ’ Δημοτικού


Senior

Για παιδιά Δ’ και Ε’ Δημοτικού


Robot

Για παιδιά ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου