Νέα – Ανακοινώσεις

Βγήκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για τους επιτυχόντες που θα εργαστούν σε ΟΤΑ μέσω του προγράμματος κοινωφελους εργασίας και έχουν ως εξής:

  • 5 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
  • 53 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ
  • 16 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι άνεργοι που έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, να μην ξεχάσουν να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους για όλο το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη των αιτήσεων, μέχρι την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και την πρώτη συμβουλευτική συνεδρία στον ΟΑΕΔ η οποία και θα τους υποδείξει στον Δήμο που θα εργαστούν.


 

Τι κάνετε από δω και πέρα!

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν όσους έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους.

Προθεσμία 30 ημερών αν δεν καταφέρει να σας ειδοποιήσει ο ΟΑΕΔ

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν από μόνοι τους στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Κατάρτιση ανέργων

Οι επιτυχόντες του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 επιλογές:

✔ 1η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 5 ημέρες ανά εβδομάδα
✔ 2η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Αρχίζει μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή) σε επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που συμμετέχουν ως πάροχοι κατάρτισης στην Δράση.

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

[πηγη:www.voucherergasia.gr]

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα καλέστε μας στο 2254020141, 

Υπεύθυνος Μακρής Αντώνης

 

/ / Γενικά

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης στην οποία έχει επιτύχει και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2254020141.

Υπεύθυνος Υλοποίησης – Μακρής Αντώνιος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το σεμινάριο επιμόρφωσης νέων αγροτών ζωικής παραγωγής από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις δομές μας στη Μύρινα.  Όλοι οι νέοι αγρότες τις Λήμνου έχουν την υποχρέωση στα πλαίσια της ένταξής τους στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι νέοι κτηνοτρόφοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές που φρόντισε να φέρει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από όλη την Ελλάδα για τον σκοπό αυτό και κυρίως από περιοχές με πολύ ανεπτυγμένη την κτηνοτροφία. Ευχαριστούμε τον ΕΛΓΟ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε στην υλοποίηση σεμιναρίων και τον κύριο Καρανικόλα που είχε τον γενικότερο συντονισμό γiα την Λήμνο.

Ξεκινάει σήμερα, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112, όπως αυτοί εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2007-13 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Μέτρο 06 του ΠΑΑ 2014-20», η έναρξη της υλοποίησης του τμήματος των νέων αγροτών του κλάδου της ζωικής παραγωγής, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και στην Ατσική των τμήμα των νέων αγροτών της φυτικής παραγωγής.

Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Τα προγράμματα που  υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αφορούν στην Φυτική, Ζωική και Μικτή παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των καταρτιζόμενων, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και έχουν διάρκεια 150 ωρών, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ευχαριστούμε τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που εμπιστεύθηκε την αρτιότητα , την υλικοτεχνική επάρκεια της δομής μας αλλά και την εμπειρία μας,  για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

 

/ / Επιχειρήσεις

Το κέντρο μας με χαρά ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων για παιδιά και ενήλικες στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Έτσι, πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και της εποχής, εκπληρώνουμε ένα πάγιο αίτημα των Μυριναίων καθώς δεν υπήρχε μέχρι σήμερα κάποιο πιστοποιημένο κέντρο για την εκμάθηση της γλώσσας  να οδηγεί σε απόκτηση τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου από όλες της γερμανόφωνες χώρες.

Το κέντρο μας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπ. Παιδείας (Αρ. Αδείας: 2307176), και με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης στους καταρτιζόμενους του,  συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τον έμπειρο εκπαιδευτή Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής γερμανικών εδώ και χρόνια στο Μούδρο, έχοντας πολλές ώρες εκπαίδευσης σε παιδιά και ενήλικες στο ενεργητικό του και οδηγεί  του υποψηφίους του σε επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και τις 20/9/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα, τo κόστoς των μαθημάτων και τα ειδικά πακέτα προσφορών,  μπορείτε να καλείτε καθημερινά την γραμματεία του κέντρου μας από 09:00 έως 14:30, να μας επισκεφθείτε και να μιλήσουμε από κοντά στη γραμματεία μας (Καραϊσκάκη 6, Κεντρική Αγορά Μύρινας) αλλά και να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο παρακάτω link:  http://lemnosedu.gr/languages/german/

Για να σας καλέσουμε εμείς μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα πατώντας το παρακάτω link.

Ενδιαφέρομαι!
/ / Γενικά

Αναρτήθηκαν , την Παρασκευή 24/02/2017, μετά από δύο μήνες, τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των μη επιλεγέντων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών, με τίτλο “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ“.

Όσοι είχαν κάνει αίτηση για την συμμετοχή τους πρόγραμμα μπορούν να καλέσουν στο κέντρο μας για να ενημερωθούν για το πως θα δουν τα αποτελέσματά τους.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στο site: www.voucher.gov.gr.

Ενημερώνουμε τους επιλεγέντες που έχουν επιλέξει το κέντρο μας για την υλοποίηση του προγράμματος ότι τα τμήματα θα ξεκινήσουν άμεσα και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορούν να μας καλούν στο 2254020141.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

/ / Γενικά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης  εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, με τον Εμπορικό Σύλλογο του Μούδρου. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 30/01/2017 έως 08/01/2017 στις δομές του ΕΠΑΛ Μούδρου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Οι καταρτιζόμενοι, και τα στελέχοι του εμπορικού συλλόγου έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από την συνεργασία και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

Ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο του Μούδρου που προτίμησε να εμπιστευτεί ντόπια επιχείρηση για την υλοποίηση των σεμιναρίων καθώς είμαστε το μοναδικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με έδρα στη Λήμνο. Έτσι δείχνει εμπράκτως την στήριξη του στην Λημνιακή επιχειρηματικότητα.