Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Η Computing Cert  σε συνεργασία με την UNICERT  και το  Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με  τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις προσωπικού ασφαλείας (security) σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας θα πρέπει να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού τύπου Α, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εργασίας στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο των security και αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η UNICERT, φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ.,  σας ενημερώνει για την έναρξη νέου τμήματος εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας με βάση το κανονισμό του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης βεβαίωσης επάρκειας και άδεια προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ είναι με συνολική διάρκειας 105 ΩΡΩΝ .Παράλληλα θα γίνει και το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 28 ΩΡΩΝ  για την  ανανέωση της ΑΔΕΙΑΣ τους.

 

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Η Computing Cert ανταποκρινόμενη  στις αυξανόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού καθώς και στην ανάγκη  που θα προκύψει για θέσεις προσωπικού ασφαλείας (security) στην Λήμνο,  αναλαμβάνει την οργάνωση και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την επιτυχία για την λήψη του πιστοποιητικού τύπου Α και την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνε τώρα προσωπικό ασφαλείας παρακολουθώντας πρόγραμμα 105 ωρών εγκεκριμένο από το Κε.Με.Α.


Ενδιαφέρομαι !