Μεταπτυχιακές Σπουδές


Το κοντινό, μεγάλο σου βήμα!


Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πανεπιστήµιο  λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράµµατα σε πτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία,  ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τµήµατα λειτουργούν στο παράρτημα του Πανεπιστηµίου στη Λεµεσό. Οι επίσηµες γλώσσες του Πανεπιστηµίου είναι η Ελ
ληνική και η Αγγλική.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Computing Cert, μέσω της Unicert  συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο Frederick και στηρίζει τα εξ’ αποστάσεως µεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία είναι όλα  αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τους τελειόφοιτους φοιτητές της Λήμνου οι οποίοι θέλουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές αλλά αδυνατούν να μετακομίσουν εκτός νησιού.


Οι εγγραφές για την Λήμνο γίνονται αποκλειστικά από το κέντρο μας.

Η Computing Cert αναλαμβάνει την πλήρη διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών σπουδών.Εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα

4 ΕΞΑΜΗΝΑ (3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ + 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ
3 ΕΞΑΜΗΝΑ

Διαδικασία Εγγραφής και κόστος

Διαδικασία εγγραφής
Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
  • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
  • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Μία (1) συστατική επιστολή (Ζητήστε πρότυπο από τη γραμματεία μας)
  • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
  • Αίτηση
Β) Προεγγραφή
Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.
Γ) Εγγραφή
Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.
Τα δίδακτρα όλων των προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος της Ειδικής Εκπαίδευσης) διαμορφώνονται σε 5.490,00€.
Πλέον των διδάκτρων, οι φοιτητές θα πρέπει να υπολογίσουν τα συνολικά τέλη τα οποία ανέρχονται σε 390,00€ (490,00€ για το πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης).
Για εγγραφές έως 31/7/2019 (early registration) ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις στα δίδακτρα:
  • 10% σε κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • 6,5% για κάθε υποψήφιο φοιτητή (πλην κατόχων κάρτας ανεργίας σε ισχύ).
Για να κατοχυρωθεί η έκπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καταβάλει (στο τραπεζικό λογαριασμό της UNICERT) μέχρι 31/7/2019 την απαραίτητη προκαταβολή η οποία ανέρχεται σε 635,00€


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα καλέστε μας καθημερινά στο 22540 201401.

Computing Cert Κέ.Δι.Βι.Μ.1 Καραϊσκάκη 6, Μύρινα Λήμνου ΤΚ. 81400 Τηλ:2254020141 Φαξ:2122132908 e-mail: info@computingcert.gr
Υπεύθυνος Υλοποίησης: Μακρής Αντώνιος