Ο.Χ.Γ.Φ. Αγροτών

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), από 26 Νοεμβρίου 2015, η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.
Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Computing Cert
Έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο για την προετοιμασία και τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων.

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Με νέα εγκύκλιο (14/8/15) έχει οριστεί το κόστος του παραβόλου της εξέτασης υπέρ του Υπουργείου ως εξής:
  • Α’ περίοδος: Μέχρι την 26/11/15 – 25€
  • Β’ περίοδος: Από 27/11/15 και μετά – 50 €

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα όπως είναι η Computing Cert.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει e-παράβολο υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις σαράντα (40) που θα εμφανιστούν μέσα σε ορισμένο χρόνο (90′).

Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά και η έκδοση των πιστοποιητικών όπως και η έκδοση των e-παραβόλων είναι ευθύνη του κέντρου.

Για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2254020141.


Ενδιαφέρομαι !