Αυτή την στιγμή δεν υλοποιείται κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη δομή μας.