Αίτηση Πληροφορικής

Συμπληρώστε και στείλτε μας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Επιλέξτε παραπάνω ποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο θέλετε να παρακολουθήσετε στο κέντρο μας.
Σημειώνοντας το παραπάνω τετράγωνο δηλώνω ότι συμφωνώ ότι το Κέντρο «Computing Cert», Καραϊσκάκη 6, Μύρινα Λήμνου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα ή/και τα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου μου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ευαίσθητων δεδομένων που δηλώνω καθώς και τα σχετικά έγγραφα τα οποία προσκομίζω με σκοπό την παροχή σε μένα ή στο ανήλικο τέκνο μου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή/και υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και να τα υποβάλει οπουδήποτε τυχόν απαιτείται σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και τυχόν φωτογραφίες, ηχητικά ή βίντεο που θα παραχθούν κατά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών αυτών. Η παρούσα συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή για το μέλλον, με την αποστολή email στην διεύθυνση info@computingcert.gr Για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Computing Cert (lemnosedu.gr)