Αίτηση Ρομποτικής

Το open day είναι ένα 2ωρο δωρεάν μάθημα στο οποίο τα παιδιά κατασκευάζουν και προγραμματίζουν το πρώτο τους ρομπότ και στο τελευταίο 10λεπτο παρουσιάζουν στους γονείς τους τι δημιούργησαν.

Αίτηση συμμετοχής σε open day

Τάξη στην οποία πηγαίνει ο μαθητής
Σημειώνοντας αυτό το τετράγωνο δηλώνω ότι συμφωνώ ότι το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Τύπου 1 «Computing Cert», Καραϊσκάκη 6, Μύρινα Λήμνου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ευαίσθητων δεδομένων και τα σχετικά έγγραφα τα οποία προσκομίζω με σκοπό την παροχή σε μένα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή/και υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και να τα υποβάλει οπουδήποτε τυχόν απαιτείται σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού. Η παρούσα συγκατάθεση είναι ελεύθερα ανακλητή για το μέλλον με την αποστολή email στην διεύθυνση info@computingcert.gr