Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα


Robot

Η κατηγορία Robot ενδείκνυται για ηλικίες από Γ Δημοτικού μέχρι και Α Λυκείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Robot Βeginner είναι μια εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική. Κατά την διάρκεια των προγραμμάτων γίνεται γνωριμία με το εκπαιδευτικό πακέτο που θα ασχοληθούμε για τους επόμενους κύκλους. Θεωρείται ο πιο βασικός κύκλος σπουδών, καθώς ο μαθητής παίρνει όλα τα βασικά εφόδια που χρειάζεται για να συνεχίσει. Πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικείωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού.


Οι κατασκευές και τα σενάρια μαθήματος θα δίνουν έμφαση στην μηχανική. Οι μαθητές θα δημιουργούν ρομποτικές κατασκευές με περισσότερες δυνατότητες. Η δύναμη των κινητήρων, η ταχύτητα και η ισορροπία των κατασκευών θα βελτιστοποιούνται με μηχανικό τρόπο. Τα παιδιά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία.


Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο θα αναπτύξουν ό,τι έχουν μάθει στον κύκλο αρχαρίων και θα πρέπει να κάνουν το ρομπότ περισσότερο ευφυές. Θα εμβαθύνουν την κατανόηση και την πρακτική τους στην προηγμένη ρομποτική και τις έννοιες του προγραμματισμού.


Εστίαση στην καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό μαθαίνοντας έννοιες όπως ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές, ο παράλληλος προγραμματισμός κ.α. Οι νέες μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, καθώς και ο τρόπος σκέψης που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πέρας του συγκεκριμένου κύκλου είναι απαραίτητα εφόδια για τους επόμενους κύκλους.


Σε αυτόν τον κύκλο σπουδών, οι μαθητές είναι πιο ανεξάρτητοι και ικανοί να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα δουλεύοντας ως ομάδα. Θα προσπαθήσουν να επιλύουν ρομποτικά σενάρια διαφόρων ειδών, συνθέτοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τους προηγούμενους κύκλους μαθημάτων, τόσο στο πώς να δομούν σωστές μηχανικές κατασκευές, όσο και στο να λύνουν περίπλοκα προγραμματιστικά προβλήματα.


Τα παιδιά έχοντας παρακολουθήσει τους πέντε προηγούμενους κύκλους θεωρούνται experts στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σε αυτόν τον κύκλο προχωρούν ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι του προγραμματισμού. Τα ρομποτ δεν θα προγραμματίζονται πλέον, με την οπτική γλώσσα προγραμματισμού. Τα παιδιά θα μάθουν να προγραμματίζουν τα ρομπότ γράφοντας για πρώτη φορά πραγματικό κώδικα.


Οι μαθητές πλέον θεωρούνται ειδήμονες. Έχουν μάθει να εργάζονται ως ομάδα, έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε κατασκευές, έχουν μάθει να επιλύουν προβλήματα και να προγραμματίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμη πιο σημαντικό για αυτή την κατηγορία είναι, ότι στους προηγούμενους κύκλους θα έχουν κάνει πολλά λάθη και θα έχουν μάθει από αυτά. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την συμμετοχή των ομάδων σε τοπικούς, πανελλαδικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς.